KURTULUŞ İnşaat olarak bizler, başarıya giden yolun koşulsuz müşteri memnuniyetinden geçtiğinin bilincindeyiz. KALİTE yönetimindeki en büyük kriterimiz; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre halen taahhüt de bulunduğumuz ve bulunacağımız işlerde, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına, kriterlerine, ilgili şartnamelerine ve standartlarına uygun olarak, iş planlarında gösterilen faaliyetlerin zamanında, kaliteden ödün verilmeksizin yüksek verimlilik ve karlılık içerisinde bitirilmesini ve ortaya çıkacak müşteri memnuniyetinin gelecekteki işlerimiz için referans teşkil etmesini sağlamaktır.

Bizler biliyoruz ki; müşteriyi memnun etmek için hizmet kalitemizi, en yüksek düzeyde tutmalı, kaynaklarımızı, en etkin ve verimli bir biçimde kullanmalıyız. Bunun için, projelerimizin ihale aşamasından, kabul aşamasına kadar geçen süreçlerde, ISO 9001:2000‘e uygun kalite sistemi uyguluyor, denetlemeler yapıyor, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedefliyoruz.Kalite Politikamız

KURTULUŞ İNŞAAT çalışanlarının ana prensibi, kalite hedefleri doğrultusunda işlerini, ilk seferde ve her zaman tam ve doğru olarak zamanında yapmaktır. Uygun çalışma ortamları sağlayarak, çalışanlarımızı sürekli motive ediyor, verimliliklerini yükseltmeleri için eğitime ve personel kalitesine önem vererek, esnek bir yönetim politikası dahilinde çalışanlarımızın da kaliteye katılmasını sağlamayı hedefliyoruz. KURTULUŞ İNŞAAT olarak bizler, bu belirlediğimiz amaçlar doğrultusunda performansımızı ve rekabet gücümüzü en yüksek düzeye çıkartıp, nitelikli iş gücü ve üstün kalitemizle müşterilerimize kusursuz hizmet vermeyi hedefliyoruz. Bu belirlediğimiz hedefler KURTULUŞ İNŞAAT’IN vazgeçilmez iş prensibi ve kalite politikasıdır.

Prensibimiz

Kurulduğu 1996 yılından bu yana geçen süre zarfında İnşaat Taahhüt hizmetlerini üst düzey başarı ve profesyonellik çerçevesi içerisinde sürdürmüştür.